Sabıka Kaydı Sorgulama

Eklenme Tarihi: 4 Mayıs 2013 - Kategori: Genel


Sabıka Kaydı Sorgulama

Bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazıya sabıka kaydı denir.

Sabıka kaydı sorgulamasını internet üzerinden yapmanız mümkün değildir. Bölgenizdeki adli mercilerden ve adli sicil müdürlüklerinden bizzat başvuru talebinde bulunmanız gerekmektedir.

SABIKA KAYDI NEREDEN ALINIR

Sabıka kaydı Adliyelerde bulunan adli sicil bürolarından alınabilir.

SABIKA KAYDI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Dilekçeyi İndir

Ehliyet için dilekçe örneği

Dilekçeyi İndir

Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre;

Mahallî adlî sicillerde, adlî sicil bilgilerine ait veri girişi ve sorgulama hizmetleri o yer Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adlî sicil müdürlüğü, şeflik veya memurluğunca yürütülür.

Adlî sicil kayıtlarının şahsi başvurularda ilgilisi dışındaki kişilere verilmemesi gerektiği hususunda, Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında üzerinde önemle durulmasına ve tüm uyarılara rağmen konuya gereken özen ve hassasiyet gösterilmeyerek, ilgilisi dışındaki şahıslara adlî sicil kaydı verilmek suretiyle yer yer şikayetlere sebebiyet verildiği müşahede olunmuştur.

Bu yüzden sabıka kaydı sorgulamasını internet üzerinden yapmanız mümkün değildir. Bölgenizdeki adli mercilerden ve adli sicil müdürlüklerinden bizzat başvuru talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Adli Sicil Sorgusunu yaptırabileceğiniz Bilgi İşlem Merkezleri için Tıklayın.
Ayrıca Adli Sicil Kaydı Sorgulama Hakkındaki Esaslarla ilgili genelgeyi incelemek için Buraya tıklayabilirsiniz.

SABIKA KAYDI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR!.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

ANKARA

………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/2011
Adı ve Soyadı
İmza

Açık Kimliği :

T.C Kimlik No
Soyadı
Adı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi)

Önemli Not :
Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir.Etiketler: , , ,


Yorum Yap